Pro města a obce

Řada měst a obcí již má nebo v brzké době bude mít mobilní aplikace, které zpřístupňují informace dospělým, dětem i seniorům. Díky flexibilitě a možnostem mobilních aplikací tak nemalou měrou snižují obecní náklady na tiskoviny a informovanost občanů. Díky naší platformě si mohou obecní aplikaci dovolit i malá města jako Horní Dolní..


Moderní funkce aplikací umožňuje tak propojení reálného světa, Internetu a sociálních sítí do jedno funkčního nástroje, který máme vždy po ruce. Díky němu tak má každý občan městské části možnost mít celou radnici neustále v kapse nebo kabelce a ta jej může pomocí SMS notifikací informovat o dění v obci.

Jak slouží aplikace občanům i obcím?


- okamžitá informovanost občanů díky SMS notifikacím (bezpečnost, povodně atp. )

- speciální funkce pro seniory (antišmejdi, linky pomoci atp)

- funkce pro děti (prevence kriminality, kroužky atp.)

- nahrazuje nebo alespoň doplňuje obecní časopis

- přirozenější forma úřední desky pro mladé i důchodce

- užší kontakt s občany

- upomínky, termíny akcí

- město je moderní


- nahlašování nepořádku, špatné parkování


- účinnější komunikace s občany


- propagace kulturních a společenských akcí

- reklamní prostor jako zdroj příjmu pro město

- potlačování nedovoleného výlepu a venkovní reklamy

Příkladové aplikace