Marketing 2020 - SmartEmailing

27.02.2017

Když se podíváte do historie, co bylo potřeba udělat pro prodej před 30 lety a nebo dnes, jedná se obrovský rozdíl.

Dříve byl obchod téměř výhradně lokální, ale dnes je naopak téměř pro všechny prodejce globální.

Prosadit se dnes v oboru je mnohem těžší a co výrazně pomůže každému podnikateli, každé firmě, je správa a údržba kontaktů. Jedná se o tzv. CRM neboli řízení vztahů se zákazníky. Dnes pro komunikaci se zákazníky využívá e-mail téměř 100 % podnikatelů a firem. Dá se využít samozřejmě ke psaní hromadných i osobních e-mailů, ale už za měsíc ztratíte přehled, co jste komu poslali. Reagoval nebo nereagoval na e-mail?

Dohledáváte e-maily, ujišťujete se, že to opravdu odešlo. Četl vůbec ten e-mail? Klikl na ten odkaz, co jsem mu tam dal?

Pro dobrou a systémovou komunikaci dnes slouží celá nástrojů. Můžete mít několik nástrojů zvlášť, za nejrůznější ceny a nebo můžete využít systém. Profesionální vzhled e-mailů, dozvíte se, kdo a kdy si e-mail otevřel nebo dokonce na co klikl v emailu nebo zda viděl video. Ten systém se jmenuje SmartEmailing, který propujejeme i v našich aplikacích na mobilní CRM systém.

SmartEmailing si můžete do 200 kontaktů vyzkoušet zdarma

zde