WetBLOC je těsnící gel, který při kontaktu z vlhkem či vodou začne vytvářet pozvolný tlak (cca. 2,5 bar) a sám začne pronikat do struktury materiálu zdiva jak k pohledové části, tak i k základům. Tím dojde k úplnému vyplnění a odizolování.

Aplikace WetBLOC je určena především odbornému personálu, jako průvodce sanačním procesem, objednávkový systém materiálu, odběr novinek a mnoho dalších funkcí.