Ceník virtuální asistentky (chat-bot)

Měsíčně za chat-bot operátora

Zapojte do hovoru až 500 měsíčně uživatelů za

Zapojte do hovoru až 1000 měsíčně uživatelů za

Zapojte do hovoru až 2500 měsíčně uživatelů za

Zapojte do hovoru až 5000 měsíčně uživatelů za

Zapojte do hovoru až 20000 měsíčně uživatelů za   


500 Kč/ měs.

750 Kč/ měs.

1.250 Kč/ měs.

2.250 Kč/ měs

6.250 Kč/ měs

Chat-bot automaticky vybírá úroveň podle počtu vašich odběratelů. Počítá, jak dlouho je každá úroveň způsobilá během měsíce a odpovídajícím způsobem se upraví celková cena, takže platíte pouze za to, co používáte. 

Lidský operátor

Lidský operátor vyřídí měsíčně 1500 uživatelů za 


25.000 Kč/ měs

Řešení pro Facebook Messenger využívá možností automatizovaného zasílání zpráv. Velice jednoduše lze připravit interaktivní tlačítka, které uživatele nasměrují na konkrétní informace.

Chat-bot využívá strojového učení, kdy opakované dotazy zařadí do své výuky. Dá se tedy přirovnat k dítěti, které se velmi rychle učí, čím více úkolů dostává. Klienti u nás poptávají například řešení pro zákaznickou linku, které umí automaticky kategorizovat příchozí zprávy, nabízet nejpravděpodobnější odpovědi a plynule přepínat mezi automatizovaným odpovídáním a reakcí přímo se zákaznickou linkou.

Váše virtuální asistentka už nikdy nezapomene popřát klientům k svátku či narozeninám, sjedná termíny schůzek tak, aby nedocházelo ke kolizím a vyřídí dotazy všech klientů a to bez odkladu.